พฤหัสบดี, 24 เมษายน 2014
   
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลักประวัติโรงเรียนวิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรข้อมูลนักเรียนอาคารสถานที่ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เครือข่าย
กิจกรรม
Web Link สังกัด
 
น่าเที่ยว..เมืองเพชร
 
 
     
 
เก็บตก..ภาพผลงานนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อรุณี เปี่ยมเกตุ   
วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 15:29 น.

..เก็บตก..ภาพผลงานบางส่วนของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดจากเศษวัสดุธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 จ.กาญจนบุรี

 

คอมเมนต์  

 
+1 #1 อรุณี เปี่ยมเกตุ %ป.-%ด.-%ว. %ช.:%น.
ผลงานของนักเรีย นเราสามารถปรับเ ปลี่ยนได้ตามหัว ข้อ..นักเรียนมีคสามค ิดสร้างสรรค์ดีค ่ะ
 
 
ก้าวย่าง..รั้วยอดยาง
 
สัมพันธภาพบุคลากร
 
TV Online
tv3.jpg - 45.71 Kbtv5.jpg - 50.39 Kbtv7.jpg - 40.84 Kb
tv9.jpg - 34.08 Kbtv11.jpg - 19.84 Kbtvthai_2009logo.jpg - 17.81 Kb
 
Newpapers
 
 
 
 
 
 
สมาชิกออนไลน์
 
Design by Zak - Copyright www.dizajn.biz