อาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2017
   
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลักประวัติโรงเรียนวิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรข้อมูลนักเรียนอาคารสถานที่ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เครือข่าย
กิจกรรม
Web Link สังกัด
 
น่าเที่ยว..เมืองเพชร
 
 
     
 
อาคารสถานที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2011 เวลา 13:00 น.

อาคารสถานที่

 

 

อาคารเรียน  จำนวน  ๓  หลัง   ๑๑  ห้องเรียน

                                                            

ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป จำนวน ๑  หลัง

 

หอประชุมเอนกประสงค์ จำนวน ๑  หลัง

 

ส้วม  ๓  หลัง จำนวน ๘  ที่่

 

โรงฝึกงาน (โรงอาหาร)  จำนวน ๑  หลัง

 

บ้านพักครู จำนวน ๒  หลัง

 

บ่อเลี้ยงปลาบ่อดิน จำนวน ๑  บ่อ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2015 เวลา 15:35 น.
 
   
Design by Zak - Copyright www.dizajn.biz