อาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2017
   
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลักประวัติโรงเรียนวิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรข้อมูลนักเรียนอาคารสถานที่ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เครือข่าย
กิจกรรม
Web Link สังกัด
 
น่าเที่ยว..เมืองเพชร
 
 
     
 
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เนื่องในโอกาสวันเพชรบุรี เขต ๒ คล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอท่ายาง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

 
   
Design by Zak - Copyright www.dizajn.biz