อาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2017
   
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลักประวัติโรงเรียนวิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรข้อมูลนักเรียนอาคารสถานที่ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เครือข่าย
กิจกรรม
Web Link สังกัด
 
น่าเที่ยว..เมืองเพชร
 
 
     
 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๕๙
เขียนโดย Administrator   

ฝ่ายวิชการ คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีการมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จัดนิทรรศการ และการแสดงละครเวทีของนักเรียน ได้รับความรู้และสนุกสนาน ณ หอประชุมโรงเรียน ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

 
   
Design by Zak - Copyright www.dizajn.biz