อาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2017
   
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลักประวัติโรงเรียนวิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรข้อมูลนักเรียนอาคารสถานที่ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เครือข่าย
กิจกรรม
Web Link สังกัด
 
น่าเที่ยว..เมืองเพชร
 
 
     
 
นักเรียน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

                             ข้อมูลนักเรียน

 

                                            ปีการศึกษา ๒๕๕๘      

ชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล ๑๔ ๑๐ ๒๔  
อนุบาล ๑๓ ๒๑  
รวมอนุบาล ๒๗ ๑๘ ๔๕  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๖  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๓  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๐ ๑๙  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๕ ๒๓  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๒  
รวมประถมศึกษา ๔๔ ๔๙ ๙๓  
รวมทั้งสิ้น ๗๑ ๖๗ ๑๓๘  

 

                                            ปีการศึกษา ๒๕๕๗       

ชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล ๒๒ ๑๑ ๓๓  
อนุบาล ๑๑ ๑๑ ๒๒  
รวมอนุบาล ๓๓ ๒๒ ๕๕  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๕  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๐ ๑๙  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๔ ๒๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๓  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๔  
ประถมศึกษาปีที่  
รวมประถมศึกษา ๔๔ ๔๗ ๙๑  
รวมทั้งสิ้น ๗๗ ๖๙ ๑๔๖  

 

                                             ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล ๑๗ ๑๓ ๓๐  
อนุบาล ๑๒ ๑๗  
รวมอนุบาล ๒๙ ๑๘ ๔๗  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๗  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๔ ๒๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๕  
ประถมศึกษาปีที่  
ประถมศึกษาปีที่ ๑๓  
รวมประถมศึกษา ๔๐ ๔๕ ๘๕  
รวมทั้งสิ้น ๖๙ ๖๓ ๑๓๒  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2015 เวลา 15:30 น.
 
   
Design by Zak - Copyright www.dizajn.biz