อาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2017
   
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลักประวัติโรงเรียนวิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรข้อมูลนักเรียนอาคารสถานที่ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เครือข่าย
กิจกรรม
Web Link สังกัด
 
น่าเที่ยว..เมืองเพชร
 
 
     
 
ประเมินยั่งยืน ร.ร.ดีประจำตำบล
เขียนโดย Administrator   

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนประจำตำบล นำโดย..ประชุม  แรงกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ (ประธานคณะกรรมการ) และคณะผู้ประเมินจากกลุ่มนิเทศฯ รวมถึงการประเมิน One School One Career One Product (๑ โรงเรียนอาชีพผลิตภัณฑ์) ซึ่งเป็น Best Practices ของโรงเรียน ผลการประเมินได้รับการรับรองในระดับ "ดีเยี่ยม" ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้กำลังใจ และเป็นความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของคณะครู-บุคลากร และนักเรียนในการเตรียมความพร้อมอย่างยอดเยี่ยม ของคุณทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

 
   
Design by Zak - Copyright www.dizajn.biz