อาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2017
   
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลักประวัติโรงเรียนวิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรข้อมูลนักเรียนอาคารสถานที่ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เครือข่าย
กิจกรรม
Web Link สังกัด
 
น่าเที่ยว..เมืองเพชร
 
 
     
 
คณะกรรมการสถานศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อรุณี เปี่ยมเกตุ   
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2011 เวลา 12:53 น.

 

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)
1 นายวชรัต วงวาทิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ
2 นายดำรงค์ สุขสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3 นางธมลวรรณ มีกลิ่น ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
4 นางบุณยศิน จิตศิริ   ผู้แทนครู กรรมการ
5 นายไทย สุขสำราญ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
6 นายอุดม วงวาทิน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
7 นายชาญชัย กิ่งทอง ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
8 พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์         กรรมการ
9 นายธวัชชัย สาครสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ

 (สรรหาในคราวการประชุมชาวยอดยาง 28 กันยายน พ.ศ.2555)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2015 เวลา 15:05 น.
 
   
Design by Zak - Copyright www.dizajn.biz