อาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2017
   
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลักประวัติโรงเรียนวิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรข้อมูลนักเรียนอาคารสถานที่ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เครือข่าย
กิจกรรม
Web Link สังกัด
 
น่าเที่ยว..เมืองเพชร
 
 
     
 
โครงสร้างการบริหาร
เขียนโดย อรุณี เปี่ยมเกตุ   
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2011 เวลา 12:50 น.

โครงสร้างการบริหารงาน

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน

โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 
   
Design by Zak - Copyright www.dizajn.biz