อาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2017
   
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลักประวัติโรงเรียนวิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรข้อมูลนักเรียนอาคารสถานที่ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เครือข่าย
กิจกรรม
Web Link สังกัด
 
น่าเที่ยว..เมืองเพชร
 
 
     
 
ทำเนียบผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อรุณี เปี่ยมเกตุ   
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2011 เวลา 12:48 น.

ทำเนียบผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)

 

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

ดำรงตำแหน่งเมื่อ

หมายเหตุ

1

นายเรือง  แก้วเนตร

ครูใหญ่

2466-2486

ลาออก

2

นายช่วง  ชัยมงคล

ครูใหญ่

2486-2507

ย้ายโอน

3

นายเวียน  ม่วงศรี

ครูใหญ่

2507-2510

ย้าย

4

นายสุพจน์  โต๊ะเฮง

ครูใหญ่

2510-2515

ย้าย

5

นางสาวปราณี  ศรีไสว

อาจารย์ใหญ่

2515-2530

ย้าย

6

นายเชิด  วิริยะวงศ์

อาจารย์ใหญ่

2530-2536

ย้าย

7

นายชิน  ศิริวงษ์

อาจารย์ใหญ่

2536-2536

ย้าย

8

นายเทศ  สุขสำราญ

อาจารย์ใหญ่

2536-2546

ลาออก

9

นายธวัชชัย  สาครสิทธิศักดิ์

ผู้อำนวยการ

2547-ปัจจุบัน

 

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 มิถุนายน 2014 เวลา 22:09 น.
 
   
Design by Zak - Copyright www.dizajn.biz