อาทิตย์, 19 พฤศจิกายน 2017
   
 
 
เมนูหลัก
หน้าหลักประวัติโรงเรียนวิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์โครงสร้างการบริหารคณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรข้อมูลนักเรียนอาคารสถานที่ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เครือข่าย
กิจกรรม
Web Link สังกัด
 
น่าเที่ยว..เมืองเพชร
 
 
     
 
ประวัติโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย จิราภรณ์ เกตุสุวรรณ   
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2011 เวลา 12:40 น.

 

 

 

ประวัติโรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)

 

                        โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)  ก่อตั้งเมื่อวันที่  15  ตุลาคม พ.ศ. 2466  อนุมัติโดยกระทรวงธรรมการ  สมัยนั้นกิจการดำเนินอยู่ได้ด้วยเงินการศึกษาประชาบาล

                        ครั้งแรกสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  ได้ขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แต่ภายหลังกระทรวงสั่งงด  คงให้สอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  นับตั้งแต่โรงเรียนจัดตั้งมา  นายเรือง  แก้วเนตร  เป็นครูใหญ่  พระอธิการแช่ม อินทรโชติ  วัดนายาง  เป็นผู้อุปการะ ได้ร่วมกันปลูกสร้างสถานที่เรียนภายในวัดนายาง  จนถึง พ.ศ. 2480  ครูใหญ่และผู้อุปการะได้ร่วมกันทำการปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ในบริเวณเขตวัดนายาง  โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและผู้อุปการะช่วยกันออกเครื่องมือ  อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไม้เสา  ไม้ยาง  เป็นต้น และได้รับเงินสมทบจากระทรวงอีก การปลูกสร้างได้สำเร็จเรียบร้อยและเปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2481  ตัวอาคารแบบ ป. 2  ชนิดถาวร  ขนาด 7 x 13  เมตร  ได้ขนานนามว่า    โรงเรียนบ้านนายาง (อินทรโชติอนุเคราะห์) ในด้านอุปการะมีการเปลี่ยนแปลง  คือ  พระอธิการแช่มมรณภาพ เมื่อ  พ.ศ. 2482   พระภิกษุสมพงษ์  วัดกุฎีดาว  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  เป็น   ผู้อุปการะ  ต่อมา และได้ลาสิกขาบท เมื่อ พ.ศ. 2484  พระภิกษุนิล  ขันติโก  วัดนายาง  เป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่อมา จนถึง พ.ศ. 2530  มรณภาพ  พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ  เจ้าอาวาสวัดนายาง  องค์ปัจจุบันเป็นผู้อุปการะมาจนถึงขณะนี้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 14:55 น.
 
   
Design by Zak - Copyright www.dizajn.biz